Strojní průmyslStrojní průmysl

Strojní průmysl je nanejvýš složitým průmyslovým odvětvím. Sám se dále dělí na řadu specifických větví. Průmyslová vyspělost také mnohdy slouží jako ukazatel vyspělost státu. Jistě to má něco do sebe a mnoho zemí mělo a má stále větší snahu o pokrok ve strojním průmyslu.

Těžké strojírenství

Těžké strojírenství má na starosti především výrobu těžebních strojů a nerůznějšího hutnického zařízení. Těžké strojírenství se tedy zabývá zásobováním těžebních provozů, hutí, továren a dalších podniků. Na výrobu strojů je spotřebováváno velké množství materiálu a hotové výrobky jsou určeny pro specifického příjemce.

Střední strojírenství

Obor středního strojírenství se zabývá výrobou obráběcích strojů, ale i automobilů, motocyklů a dalších. Právě díky masivní automobilové produkci se jedná o největší průmyslový strojní obor. Světově nejvýznamnějšími zeměmi, které automobily produkují, jsou: Spojené státy americké, Japonsko, Velká Británie a další. Vyspělé státy vyrábějící a vyvážející automobily jsou obvykle také zeměmi významnými v importování těchto produktů. Automobilová výroba zaujímá významné místo v celkovém hospodářství země. Mimo automobilové výroby zahrnuje odvětví středního strojírenství také výrobu těžkých dopravních prostředků, zemědělských a stavebních strojů. Dalšími produkty středního strojírenství jsou například lodě, lokomotivy, vagóny a letadla.

Lehké strojírenství

Z oboru lehkého strojírenství se k nám dostávají takové výrobky, jakými jsou například televize, rádia a prakticky veškerá elektronika a elektrotechnika. Samotná výroba není tak složitá, a tak se v tomto odvětví hojně využívá levné pracovní síly a v produkci spotřebičů lehkého průmyslu se mohou uplatnit i rozvojové země. Výrobky lehkého strojírenství se hojně prodávají a žádná domácnost by se bez nich neobešla. To zajišťuje spolehlivý odbyt.

Přesné strojírenství

Posledním zmiňovaným oborem strojního průmyslu bude odvětví přesného strojírenství. Toto odvětví je specifické pro kvalifikovanost pracovníků a také pro hodnotný materiál, kterého je využíváno. Z produktů přesného strojírenství pravděpodobně využíváme počítačů, hodinek, telekomunikačních prostředků, ale také výdobytků přesné optiky a dalekohledů. Zejména v oboru výroby osobních počítačů dochází neustále k prudkému vývoji a především v posledních letech zažila úroveň vyráběných osobních počítačů obrovského zlepšení.

Strojní průmysl

Doporučujeme